Ponúkame Vám kvalitné palivové drevo. Pôsobíme v regióne Bratislavského a Trnavského kraja.
tel: +421 917 649 213

Proces spracovania

Tým, že celý výrobný proces surového dreva je v našej réžii s použitím najmodernejších technológií pri jeho spracovaní, sme schopní drevo dodávať v najnižších cenách, najvyššej kvality v širokom regióne.

Drevná hmota, ktorú spracúvame je zásadne z legálnej ťažby z najkvalitnejších porastov určených na palivové drevo zo slovenských lesov. Spravidla spracúvame iba tvrdé listnaté dreviny, ako buk, dub a hrab. Palivové drevo, ktoré vyrábame je I. triedy kvality, bez hniloby a po správnom uskladnení tak ponúka maximálnu možnú výhrevnosť a pohodu z tepla vo vašich domovoch.