Ponúkame Vám kvalitné palivové drevo. Pôsobíme v regióne Bratislavského a Trnavského kraja.
tel: +421 917 649 213

Meranie dreva

Čo je meter palivového dreva?

Prax a zaužívané miery (jednotky) pri meraní dreva prinášajú podobné pojmy, ktoré treba pre objasnenie bližšie vysvetliť.

Palivové drevo sa väčšinou meria v priestorový metroch.
Základná miera (jednotka) je 1m3 = plnometer (plm, meter kubický), čo predstavuje kocku s rozmermi 1x1x1 meter čistej drevnej hmoty. V tejto forme sa drevo nedodáva, pretože je to nereálne.

Častejšie sa stretávame s mierou (jednotkou) priestorový meter (prm), čo je priestor s rozmermi 1x1x1 meter, do ktorého je drevo uložené v kmeňoch alebo štiepanej forme. Táto forma ukladania je časovo náročná a prácna, čo je samozrejme premietnuté v cene palivového dreva.

Miera (jednotka), ktorú používame pre meranie štiepaného palivového dreva je priestorový meter sypaný (prms), čo je množstvo dreva voľne nasypané, neuložené do priestoru s rozmermi 1x1x1 meter. Sypaný priestorový meter je najvýhodnejšou formou dodávania palivového dreva našim zákazníkom. Drevo je pritom jednoducho merateľné a lacnejšie, lebo sa dá vylúčiť časovo náročná a nákladná ľudská práca pri ukladaní dreva pri jeho výrobe.

Nami ponúkané palivové drevo je určené pre použitie v krboch, moderných splynovacích kotloch na drevoplyn, samozrejme aj pre použitie v kombinovaných kotloch alebo kachliach.